Actua

Especialistes en prevenció, protecció i promoció de la infància i la joventut mitjançant l’acció educativa individualitzada i comunitària.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Actua és una cooperativa creada per professionals de l’àmbit socioeducatiu. Desenvolupa projectes d’atenció a infants i adolescents tutelats, d’acompanyament a la incorporació social i laboral de joves amb dificultats socials de dinamització d’espais i àmbits educatius per la millora de la convivència i la prevenció de situacions de risc.

El nostre desenvolupament organitzatiu vol respondre a principis de gestió rigorosa, formació permanent, innovació, participació democràtica de tots els actors involucrats i disseny integral dels projectes que presentem.

Treballadors/es: 95
Socis/es: 35
Pressupost 2013: 3.883.169 euros

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

SERVEIS

 • Disseny i execució de projectes de suport integral a infants i joves en situació de vulnerabilitat.
 • Disseny, assessorament i formació en l’àmbit socioeducatiu, i de la promoció econòmica, per a persones, grups i comunitats.
 • Disseny i execució de projectes de millora de la convivència i el civisme, de processos de mediació i de resolució de conflictes.
 • Assessorament i suport a famílies amb fills amb dificultats en el seu procés d’emancipació.
 • Suport i acompanyament a projectes d’emprenedoria social i econòmica amb base cooperativa.
 • Disseny i execució de projectes de dinamització d’espais per la promoció d’activitats educatives, terapèutiques i integradores.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

CLIENTS

 • Departament de Benestar Social I Família
 • Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
 • Àrea de Suport al Jove Ex Tutelat
 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Organismes públics i privats que col·laboren amb els nostres projectes:

 • Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 • Ajuntament d’Avinyó Nou
 • Ajuntament de Collbató
 • Ajuntament de Vilobí del Penedès
 • Ajuntament de Lleida
 • Ajuntament de Vila Seca
 • Universitat de Barcelona
 • UNED
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Instituts d’Educació Secundària de l’Alt Penedès
 • Aposta sccl
 • Bisbat de Sant Feliu
 • Xarxa Gedi
 • Frescoop

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

PROJECTES PROPIS A DESTACAR

Els projectes a destacar (de futur immediat) d’Actua passen per l’arrelament al territori, traslladant la nostra seu social a Vilafranca del Penedès; creant petites delegacions d’Actua allà on hi ha un servei amb un grup important de persones amb ganes de fer coses; col·laborant amb d’altres entitats per crear serveis i oferir més qualitat al que ja fem. Exemples: pis de joves per noies que fan la majoria d’edat al centre que gestionem a Vilafranca; projecte de dinamització cultural i rural a l’antiga rectoria de Sant Pere d’Avinyó, amb altres entitats interessades de la comarca; creació d’itineraris d’emancipació real per als infants i adolescents que s’acullen a les nostres residències; formant a tots els treballadors per la innovació permanent; fent d’experts docents per Aposta arreu del territori on Actua està present.

Per tot això partim de que les iniciatives sorgeixen de les persones que estan als serveis, dels treballadors i dels usuaris, no de les estructures. Aquestes tenen l’obligació de donar-hi suport, facilitant el coneixement empresarial i cercant aliances per crear xarxes de col·laboració, implicant a l’administració pública i a les empreses i persones privades, fent també una gestió acurada dels recursos, concentrada en la sostenibilitat de l’activitat de l’organització i en la creació d’entorns laborals acollidors i professionals alhora.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

EXPERIÈNCIA EN LA XARXA

Acord de col·laboració  GEDI – ACTUA:
Al 2010 s’estableix un acord entre Gedi i Actua amb l’objectiu d’enfortir la situació d’Actua i traspassar la solvència de forma bidireccional d’una cooperativa a l’altra en diversos aspectes: professionals, econòmics, tècnics o comercials, per exemple.

Gedi i Actua són cooperatives que han crescut repartint-se projectes, persones, territoris…; segons l’època les transferències han estat més o menys fluides però no han deixat d’existir. Les persones han anat canviant però sempre ha quedat una relació familiar entre les dues organitzacions. Les dues han estat al costat de l’altra quan les coses han vingut maldades, cedint-nos solvència tècnica, passant-nos projectes, deixant-nos calés per poder pagar, co-avalant préstecs del Coop57, o compartint recursos humans per reduir estructura… La nostra relació és de transferència radical.