Aema

Atenció comunitària a la infància en àrees residencials, atenció a infants i adolescents amb discapacitat intel·lectual.

Aema sccl és una empresa social sense ànim de lucre que té per objectiu construir una oferta educativa integral adreçada a infants i joves que es troben en una situació socialment desfavorida i, per tant, oferir noves oportunitats educatives que permetin donar continuïtat a projectes vitals des de la capacitació i l’autonomia.

Per poder assolir aquest objectiu basem la nostra empresa en la força emprenedora i la capacitat de crear i co-construir nous projectes que donin sentit al repte proposat. Des d’aquesta perspectiva i, sempre lligat, amb l’educació i els valors de l’entitat,ens considerem eclèctics en quan la tipología de projectes que podem crear, posant l’accent en l’emprenedoria i l’educació.

Treballadors/es: 25
Socis treballadors: 3
Pressupost anual: 1.100.000 euros

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

SERVEIS

  • Projectes residencials per a infants i joves, comarques de l’AMB.
  • Pisos tutelats
  • Tallers d’estudi assistit per a joves (període escolar i de vacances).
  • Projectes d’inserció laboral

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

CLIENTS I COL·LABORADORS

Administració pública:

  • Departament de Benestar Social i Família
  • Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Empreses i clients privats:

  • Especialment en el que es refereix a l’empresa d’inserció laboral on hem obert la nostra clientela al sector privat.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

PROJECTES PROPIS A DESTACAR

ATENCIÓ INTEGRAL ALS INFANTS I JOVES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL:
El pal de paller del circuit creat per l’atenció integral als infants i joves en situació de risc d’exclusió social és el CRAE El Petit Pont, epicentre a partir del qual giren la resta de projectes que tenen a veure amb donar continuitat a l’acompanyament vital als nostres joves. Mitjançant projectes que impliquen dos punts fonamentals per assolir l’autonomia i emancipació, és a dir, treball i habitatge.

Des del CRAE El Petit Pont treballem des de la base el vincle i l’educació per mirar d’oferir una educació i oportunitat de futur als infants i joves que hi resideixen independentment de la perspectiva o temporalitat que tinguin en el recurs.

El CRAE El Petit Pont és un edifici vertical que atén 25 infants i/o joves en situació de risc d’exclusió social i mesura d’acolliment simple en institució per motius diversos.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

EXPERIÈNCIA EN LA XARXA

Des d’AEMA hem mantingut experiències de col·laboració amb diferents entitats tot i que sense desenvolupar cap projecte propi específic.

En l’actualitat mantenim l’esperit del consum propi dels serveis de la Xarxa, així com els lligams de col·laboració per crear nous projectes i noves realitats d’organització cooperativa i social.

A nivell intern estem construint un circuit integral adreçat a donar resposta educativa i cobertura clara a les necessitats que es generen en els processos vitals dels infants i joves que es troben en una situació socialment desfavorida.

Això ho fem possible mitjançant la creació de diferents serveis que donin cobertura als àmbits bàsics de la vida dels infants i joves, és a dir:

  • Guarda i educació
  • Habitatge
  • Treball