Gedi

Gedi, Gestió i Disseny, sccl som una cooperativa d’iniciativa social sense finalitat de lucre que gestionem projectes públics d’atenció a les persones amb criteris de qualitat, rendibilitat social, transparència, democràcia, treball en xarxa i sostenibilitat. La nostra raó de ser és l’acció socioeducativa orientada a la promoció social de les persones i la millora de l’entorn. A aquesta finalitat, des de 1990, aportem la nostra experiència tant professional com de gestió.

Tenim la condició d’Organització No Governamental per al Desenvolupament i som una empresa certificada segons la norma UNE-EN ISO 9001:2008.

Treballadors/es: 120
Socis: 82
Pressupost 2013: 5.800.000 euros

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

CLIENTS I COL·LABORADORS

 • Ajuntament de L’Hospitalet
 • Ajuntament de Granollers
 • Ajuntament de Mataró
 • Ajuntament de Sabadell
 • Ajuntament de Canovelles
 • Ajuntament de Premià de Mar
 • Ajuntament de Molins de Rei
 • Ajuntament de La Roca del Vallès
 • Ajuntament de Manresa
 • Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya
 • Grameimpuls SA 
(Santa Coloma de Gramenet)
 • Emfo SL (Mollet del Vallès)
 • Fundació Catalunya La Pedrera
 • Iesmed

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

SERVEIS

 • Acolliment residencial
 • Centres Oberts
 • SIAP: Servei Integral d’Atenció Psicoterapèutica
 • Serveis escolars
 • Infància i família
 • Inserció laboral
 • Mediació comunitària
 • Cohesió social
 • Dinamització joves
 • Dinamització comunitaria
 • Assessorament

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

PROJECTES PROPIS A DESTACAR:

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ 
HIPOTECÀRIA:
El servei d’intermediació hipotecària ofereix a totes les famílies amb dificultats per pagar la hipoteca un servei d’assessorament sobre el deute hipotecari i la intermediació amb les entitats financeres.

Promovem els processos de gestió de conflicte adients per a fer front a la conjuntura actual (en el marc de la Comissió Especial Mixta) per prevenir els desnonaments de l’habitatge a famílies en situació d’insolvència sobrevinguda.

L’objectiu principal del Servei és oferir suport a les famílies per evitar els desnonaments provocats per la falta de pagament dels préstecs hipotecaris.

Informem i assessorem a aquestes famílies en relació a les possibilitats d’actuació en la situació que els afecta, i a les conseqüències del seu impagament i les repercussions davant d’un possible inici de procediment judicial d’execució hipotecària.

D’altra banda, oferim actuacions d’intermediació entre la família amb dificultats de pagament i l’entitat financera creditora per tal de renegociar l’acord pel retorn del préstec hipotecari que faci viable el pagament i el manteniment de la llar en l’habitatge o la recerca d’altres alternatives adients a la família.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

EXPERIÈNCIA EN LA XARXA

GEDI MARROC:
L’any 2006 es constitueix “Gedi Marroc”; delegació marroquina de la cooperativa Gedi catalana. Gedi, sccl amb col.laboració amb els socis marroquins, ha estat la primera cooperativa d’iniciativa social catalana registrada com a ONG a les agències catalana i espanyola, operant en diferents projectes de cooperació al Marroc.

Des d’aleshores, els socis marroquins de la nostra cooperativa han anat creant diferents iniciatives connectades al cooperativisme marroquí i català, i en xarxa amb les diferents cooperatives de la Xarxa Gedi.

 • Cooperativa Servicoop, és actualment una cooperativa marroquina d’iniciativa social que es dedica al sector de la neteja d’hotels i domicilis i al sector del càtering.
 • AID (Association d’Initiatives de Développement) és una associació marroquina de treballadors del sector social, que té per finalitat el donar suport, acompanyar i consolidar iniciatives per a contribuir al desenvolupament humà.
 • Empresa d’inserció Gedi Tassyir Tasmim és una estructura empresarial marroquina constituïda per a la dinamització d’iniciatives empresarials socialment responsables que fomentin la inclusió de col·lectius en situació d’exclusió.

Gedi SCCL – L’Arada SCCL:
Ja fa  més de dos anys col·laborem en l’execució de cursos a la Catalunya Central promoguts per l’Arada on Gedi SCCL hi aporta docents en matèria de gestió empresarial i cooperativisme.

Gedi SCCL – Actua SCCL – Aema SCCL:
Grup de treball conjunt en infància i adolescència en risc d’exclusió social.

Gedi SCCL – Actua SCCL
:
Acord d’assessorament laboral, jurídic i administratiu. A més, tenim un acord d’intercanvi de solvència tècnica radical.

Gedi SCCL – Frescoop SCCL
:
Les cuines dels centres educatius que gestiona Gedi SCCL consumeixen els productes subministrats per Frescoop.

Gedi SCCL – Esport6 SCCL:
Esport6 SCCL gestiona activitats de lleure i d’oci dels diferents centres residencials.

Gedi SCCL – Aema SCCL – 
Frescoop SCCL – Esport 6 SCCL:
Acord d’intercanvi de solvència tècnica radical.